magdalla Import Data, Customs Shipment Data of magdalla Port

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
23-Nov-2016 Magdalla 27040090 LOW ASH METALLURGICAL COKE 4755 MTS 171.24 814236.36 CHINA
23-Nov-2016 Magdalla 27011200 STEAM COAL IN BULK 10000 MTS 124.62 1246235.40 AUSTRALIA
22-Nov-2016 Magdalla 27040090 LOW ASH METALLURGICAL COKE 5000 MTS 175.76 878801.04 POLAND
22-Nov-2016 Magdalla 27011920 Steam (Non Coking) Coal in Bulk of Indonesian Origin 5000 MTS 54.57 272831.95 INDONESIA
22-Nov-2016 Magdalla 27111100 LIQUIFIED NATURAL GAS (3214080 MMBTU) 140539 CBM 141.89 19941649.21 QATAR
21-Nov-2016 Magdalla 27101290 NAPHTHA 3176 LTR 416.41 1322514.42 QATAR
21-Nov-2016 Magdalla 27101290 NAPHTHA 24806.949 LTR 416.41 10329832.43 QATAR
21-Nov-2016 Magdalla 27011910 BLACKWATER WEAK COKING COAL 7950.4 MTS 91.42 726789.89 AUSTRALIA
21-Nov-2016 Magdalla 25210090 LOW SILICA LIMESTOME (30-60 MM) 12605 MTS 22.06 278120.87 UNITED ARAB EMIRATES
21-Nov-2016 Magdalla 27101290 NAPHTHA 4688.3 LTR 429.62 2014170.17 SAUDI ARABIA
21-Nov-2016 Magdalla 27101290 NAPHTHA 29722.16 LTR 429.62 12769124.84 SAUDI ARABIA
18-Nov-2016 Magdalla 27040090 LOW ASH METALLURGICAL COKE 4755 MTS 171.24 814236.36 CHINA
18-Nov-2016 Magdalla 27011920 Steam (Non-Coking) coal in Bulk of Indonesian Origin 750 MTS 49.34 37005.20 INDONESIA
18-Nov-2016 Magdalla 27011920 Steam (Non-Coking) coal in Bulk of Indonesian Origin 2000 MTS 49.34 98680.52 INDONESIA
18-Nov-2016 Magdalla 27040090 LOW ASH METALLURGICAL COKE (0-10 MM) 2986.5 MTS 135.05 403322.26 AUSTRALIA
18-Nov-2016 Magdalla 27011920 Steam (Non-Coking) coal in Bulk of Indonesian Origin 1000 MTS 49.34 49340.26 INDONESIA
18-Nov-2016 Magdalla 27011200 Bituminous Coal 2000 MTS 57.14 114270.93 INDONESIA
18-Nov-2016 Magdalla 27040090 LOW ASH METALLURGICAL COKE 5000 MTS 175.76 878801.04 POLAND
18-Nov-2016 Magdalla 27011200 STEAM COAL IN BULK 10000 MTS 100.82 1008173.84 AUSTRALIA
18-Nov-2016 Magdalla 27011200 Bituminous Coal 2500 MTS 57.14 142838.66 INDONESIA

Quick Query For Import & Export Data

  • Import Data
  • Export Data
  • Both